ΔΙΑΥΛΟΣ

Πληροφορίες ΜΜΜ

211
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ - ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
A/A Στάση Σχετικές Διαδρομές
1 Makario Stadium Bus Station 100, 123, 126, 214, 215, 250, 259
2 Avenue Lefkotheou 1 100, 123, 126, 214, 215, 250, 259
3 Avenue Lefkotheou 2 100, 250
4 Avenue Lefkotheou 3 100, 250
5 Archagelou Michail 4 127, 250
6 Archagelou Michail 5 127, 250
7 Av. Spyrou Kyprianou 5 115
8 Ave. Spyrou Kyprianou 1 115
9 Ave. Spyrou Kyprianou 2 115
10 Ave. Spyrou Kyprianou 1 200
11 Ave. Spyrou Kyprianou 2 200
12 Ave. Spyrou Kyprianou 3 200
13 Ave. Spyrou Kyprianou 4 200
14 Ave. Spyrou Kyprianou 5 200
15 Ave. Spyrou Kyprianou 5 200
16 Ave. Spyrou Kyprianou 6 200
17 Ave. Spyrou Kyprianou 7 200
18 Kalamon 1 158, 160, 200
19 Kalamon 2 158, 160, 200
20 Ave. Lemesou 2 107, 158, 160, 200
21 The Mall of Cyprus 1 107, 158, 160, 200
22 The Mall of Cyprus 2 107, 158, 160, 200
23 Nicosia General Hospital 107, 158, 160, 200
24 Univercity of Cyprus 1 150, 214, 259
25 Univercity of Cyprus 3 150, 214, 259
Ωράριο Δρομολογίου
ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6:00 6:15 6:15
7:45 7:45 7:45
8:30 9:15 9:15
9:15 10:45 10:45
10:00 12:15 12:15
11:15 13:45 13:45
12:00    
13:00    
14:45    
15:30    
16:15    
17:00    
17:45    
18:30    
     

Contact
Department of Public Works
Strovolou Ave. 165
tel:22806646
fax: 22498935
E-mail: info@pwd.mcw.gov.cy
 
 

Όροι και προϋποθέσεις
  
 
       
Η πράξη συγχρηματοδοτείται απο την Ευρωπαική Ενωση (ΕΤΠΑ) και απο Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και Κύπρου