ΔΙΑΥΛΟΣ

Traffic 4 Cyprus

Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την κυκλοφορία στη Λευκωσία και το υπεραστικό δίκτυο, οδικά έργα σε εξέλιξη, διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της Λευκωσίας, σχεδιασμός διαδρομής και άλλες πληροφορίες …

Κυκλοφοριακή Ενημέρωση

Δε βρέθηκαν κυκλοφοριακά συμβάντα

Διαδραστικός Χάρτης

Προβολή αναλυτικού διαδραστικού χάρτη με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες...

 

Κυκλοφοριακή Ενημέρωση

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την κίνηση, εκδηλώσεις, εργασίες επί της οδού που βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλα...

 

Σχεδιασμός Διαδρομής

Όλες οι πληροφορίες για τη διαδρομή σας... 

 

Πληροφορίες ΜΜΜ

Όλες οι πληροφορίες γύρω από τη δημόσια συγκοινωνία...

 

Χώροι Στάθμευσης

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους χώρους στάθμευσης της Λευκωσίας... .

 

Δίκτυο Ποδηλάτων

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο ποδηλάτων της Λευκωσίας...

 

Τρόποι Επικοινωνίας
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Λεωφ. Στροβόλου 165
τηλ:22806646
φαξ: 22498935
E-mail: info@pwd.mcw.gov.cy
 
 

 

 
       
Η πράξη συγχρηματοδοτείται απο την Ευρωπαική Ενωση (ΕΤΠΑ) και απο Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και Κύπρου