ΔΙΑΥΛΟΣ
Αναζητηση στον Χαρτη

Κυκλοφοριακή Ενημέρωση

Τα κυκλοφοριακά δεδομένα παρουσιάζονται με χρωματισμούς στο χάρτη και υπολογίζονται κάθε πέντε λεπτά. Τα δεδομένα συλλέγονται από μετρητές κυκλοφορίας που βρίσκονται στο κύριο οδικό δίκτυο της Λευκωσίας και στους αυτοκινητόδρομους.
Εργασίες κατασκευής Until 12-08-17 at 23:45.
Oι κατασκευαστικές εργασίες στα πλαίσια του Πολεοδομικού Έργου για τη βελτίωση του δρόμου που συνδέει τη Λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ με τον παραλιακό δρόμο Λεμεσού, από τη συμβολή του παραλιακού δρόμου με την οδό Κουμανδαρίας μέχρι την εκκλησία Αγίου Αντωνίου, συνεχίζονται κανονικά. Από τη Δευτέρα 10/7/2017, θα αρχίσει η εκτέλεση εργασιών της επόμενης φάσης, που αφορά την κατασκευή του τελευταίου τμήματος του διπλού ορθογωνικού οχετού στον ποταμό Γαρύλλη παρά τη συμβολή της οδού Σιαφή με την υφιστάμενη είσοδο/έξοδο προς ανάπτυξη Παλιού Λιμανιού/Μαρίνα Λεμεσού. Κατά το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών το υπό αναφορά τμήμα της οδού Σιαφή θα είναι κλειστό και θα εφαρμοσθούν οι ακόλουθες τροχαίες διευθετήσεις: (ι) Κλείσιμο της εισόδου/εξόδου προς ανάπτυξη Παλιού Λιμανιού/Μαρίνα Λεμεσού επί της οδού Σιαφή. (ιι) Διάνοιξη προσωρινής εισόδου/εξόδου από/προς την ανάπτυξη του παλαιού λιμανιού. (ιιι) Μετατροπή της οδού Αγίας Θέκλης σε μονόδρομο με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο παλαιού λιμανιού. (ιν) Παράδοση του μέρους του υπό εκτέλεση τμήματος της οδού Σιαφή στην κυκλοφορία σε μονόδρομη λειτουργία, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς εκκλησία Αγίου Αντωνίου. (ν) Δημιουργία προσωρινής διόδου πεζών/ΑμεΑ από/προς Μαρίνα Λεμεσού (σε τμήμα του ορθογωνικού οχετού που έχει ολοκληρωθεί). (νι) Δημιουργία δεύτερης προσωρινής διάβασης πεζών τύπου Zebra, επί της οδού Σιαφή, σε συνδυασμό με δύο πρόσθετα πλαστικά κυρτώματα. Οι κατασκευαστικές εργασίες της φάσης αυτής προβλέπεται να διαρκέσουν ένα μήνα περίπου.
Syntagmatos
Οδικά έργα μακράς διάρκειας Until 22-08-17 at 23:45.
Οι κατασκευαστικές εργασίες στα πλαίσια του Πολεοδομικού Έργου για τη βελτίωση του δρόμου που συνδέει τη Λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ με τον παραλιακό δρόμο Λεμεσού, από τη συμβολή του παραλιακού δρόμου με την οδό Κουμανδαρίας μέχρι την εκκλησία Αγίου Αντωνίου, συνεχίζονται κανονικά. Από τη Δευτέρα 22/5/2017, θα αρχίσει η εκτέλεση εργασιών της επόμενης φάσης που αφορά το τμήμα της οδού Σιαφή από τη συμβολή της με την είσοδο/έξοδο προς Ανάπτυξη Παλιού Λιμανιού/Μαρίνα Λεμεσού μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αγίας Θέκλης. Κατά το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών το υπό αναφορά τμήμα της οδού Σιαφή θα είναι κλειστό και θα εφαρμοσθούν οι ακόλουθες τροχαίες διευθετήσεις: (ι) Η τροχαία κυκλοφορία θα εκτραπεί στην οδό Αγίας Θέκλης η οποία θα μετατραπεί προσωρινά σε δρόμο αμφίδρομης διακίνησης. (ιι) Το τμήμα της οδού Σιαφή νότια του κυκλικού κόμβου Παλιού Λιμανιού παρά το “Porto Bello” θα χρησιμοποιηθεί μόνο για είσοδο προς Ανάπτυξη Παλιού Λιμανιού και Μαρίνας Λεμεσού. (ιιι) Δημιουργία προσωρινού κυκλικού κόμβου στη συμβολή της οδού Σιαφή με την είσοδο προς Ανάπτυξη Παλιού Λιμανιού/Μαρίνας Λεμεσού για σκοπούς "επαναστροφής" των οχημάτων που διακινούνται στο εσωτερικό οδικό δίκτυο της Μαρίνας Λεμεσού με βόρεια κατεύθυνση Οι κατασκευαστικές εργασίες της φάσης αυτής προβλέπεται να διαρκέσουν 3 μήνες και παράλληλα θα συνεχίσουν οι εργασίες κατασκευής διπλού ορθογωνικού οχετού στον ποταμό Γαρύλλη.
Τρόποι Επικοινωνίας
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Λεωφ. Στροβόλου 165
τηλ:22806646
φαξ: 22498935
E-mail: info@pwd.mcw.gov.cy
 
 

 

 
       
Η πράξη συγχρηματοδοτείται απο την Ευρωπαική Ενωση (ΕΤΠΑ) και απο Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και Κύπρου